Strony: [1] [2] .. [23] [24] [»] [»»]

ZAPROSZENIE

RCK i czonkowie Grupy Teatralnej TO MY

serdecznie zapraszaj modzie, rodziców i nauczycieli

na spektakl teatralny pod tytuem PERON,

który odbdzie si

w sali RCK w poniedziaek 28 listopada 2016r. o godz. 19.00.

 

W S T P    W O L N Y

 

Spektakl Peron jest spektaklem teatru ulicznego o charakterze profilaktycznym. Przedstawia widzowi kilka typowych sytuacji yciowych,

które mog mie negatywny wpyw na modego czowieka i jego ycie;

sytuacji, które powoduj, e w ucieczce przed problemami

siga on po dopalacze lub narkotyki coraz atwiej dostpne.

Wspaniaa gra modziey czyni spektakl godnym uwagi i obejrzenia.

...
Czytaj wicej
 

17.11.2016r. WYWIADWKA

 
 
 
 
 
 
 
...
Czytaj wicej
 

10.11.2016r. Apel powicony zbliajcemu si witu Niepodlegoci

 10 listopada 2016 roku w naszym gimnazjum odby si apel powicony zbliajcemu si witu Niepodlegoci. Uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia i wysuchania Relacji, wprowadzajcych w klimat patriotycznych wspomnie. W tym dniu miao miejsce równie uroczyste pasowanie na uczniów Gimnazjum nr 1 pierwszoklasistów, którzy ju od dwóch miesicy ucz si w naszej szkole. Uroczyste lubowanie, pasowanie na gimnazjalist przez dyrekcj szkoy oraz pamitkowy dyplom wrczony przez wychowawców wprowadzi uczniów w poczet stuprocentowych gimnazjalistów. 
...
Czytaj wicej
 

04.11.2016r. VI Gminny Konkurs Recytatorski „W hodzie Ojczynie”.

  Dnia 04.11.2016roku w Gimnazjum nr 1 im. „Mazurka Dbrowskiego” w Rogonie odby si VI Gminny Konkurs Recytatorski „W hodzie Ojczynie”.
Jego celem byo ksztatowanie wród dzieci i modziey postaw patriotycznych, uwraliwienie na pikno poezji, rozwijanie i budzenie zainteresowa przeszoci,ksztacenie indywidualnych uzdolnie uczniów,propagowanie wiedzy o historii narodu polskiego,przyblienie uczestnikom dorobku poetów polskich,kreowanie wraliwoci artystycznych,doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury ywego sowa.
...
Czytaj wicej
 

08.11.2016r. Druynowe Mistrzostwa w Tenisie Stoowym Szk Gimnazjalnych na szczeblu rejonowym Pozna Zachd

  Dnia 08.11.2016 r. w Ostrorogu odbyy si  Druynowe Mistrzostwa w Tenisie Stoowym na szczeblu rejonowym. Do zawodów zgosili si mistrzowie i wicemistrzowie szeciu powiatów, zarówno w kategorii dziewczt jak i chopców. Uczniowie naszej szkoy w skadzie: Kukawka Kornelia, Pawowska Wiktoria, Krupiska Sara, Kaptur Gracjan, Nogaj Kacper oraz Krupiski Adrian rozlosowani zostali do poszczególnych grup, z których do dalszego etapu rozgrywek awansoway po dwie druyny.
...
Czytaj wicej
 

26.10.2016r. Powiatowy Turniej Druynowy Tenisa Stoowego Szk Gimnazjalnych

  Dnia 26.10.2016 r. w Objezierzu odby si druynowy Turniej Tenisa Stoowego Szkó Gimnazjalnych na szczeblu powiatowym. Nasze gimnazjum w zawodach uczestniczyo w skadzie: Krupiska Sara, Kukawka Kornelia, Pawowska Wiktoria, Nogaj Kacper, Kaptur Gracjan oraz Krupiski Adrian.

...
Czytaj wicej
 

14.10.2016r. Dzie Edukacji Narodowej

  Dzie Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzono uroczycie. Odbya si akademia, podczas której goszczono m.in. Sekretarza Gminy Rogono – p. Marka Jagod, czonka Rady Rodziców – p. Lucyn Budzisk, emerytowanych nauczycieli Szkoy Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rogonie oraz nauczycieli, a take pracowników administracji i obsugi.
...
Czytaj wicej
 

13.10.2016r. Konkurs literacki "Soce bohaterem tekstw kultury"

  W tym roku szkolnym w ramach XIII Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych odby si konkurs polonistyczny, którego bohaterem byo Soce. Fina tego konkursu odby si w Liceum Ogólnoksztaccym im. Stanisawa Wyspiaskiego w Obornikach. 

...
Czytaj wicej
 

21.10.2016r. Szkolny konkurs recytatorski „W hodzie Ojczynie”.

  Dnia 21.10..2016 roku o godzinie 12.40 w bibliotece szkolnej odby si szkolny konkurs recytatorski „W hodzie Ojczynie”.Celem konkursu byo ksztatowanie wród uczniów postaw patriotycznych , uwraliwienie i budzenie zainteresowa przeszoci, ksztatowanie indywidualnych uzdolnie uczniów, propagowanie wiedzy o historii narodu polskiego, przyblienie uczestnikom dorobku poetów polskich, kreowanie wraliwoci artystycznych oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego  i kultury ywego sowa.
...
Czytaj wicej
 

Strony: [1] [2] .. [23] [24] [»] [»»]


Do gry