Strony: [1] [2] [3] [4] [»] [»»]

29.12.2016r. Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego

  29 grudnia nasi uczniowie i czonkowie SKE wzili udzia w obchodach 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wszyscy zebralimy si przy pomniku powiconym powstacom oraz ofiarom II wojny wiatowej. Uroczysto poprowadzia zastpca dyrektora Rogoziskiego Centrum Kultury Angelika Pilarska. W swojej prelekcji prowadzca nawizaa do wydarze z 26 grudnia 1918 roku, kiedy to wadze niemieckie chciay powstrzyma przed dalsz podró  Ignacego Jana Paderewskiego jadcego  do Warszawy przez Pozna przejedajc przez Rogono.

...
Czytaj wicej
 

21.12.2016r. Konkurs na najpikniejsz kartk boonarodzeniow

  W naszej szkole odby si konkurs na najpikniejsz kartk boonarodzeniow, którego organizatorem bya pani Katarzyna Cieciura. Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej witami Boego Narodzenia i umieszczeniu w niej ycze w jzyku niemieckim lub angielskim.

...
Czytaj wicej
 

21.12.2016r. Olimpiada Wiedzy o Lechu Pozna

  Szkolny Klub Europejski wspólnie z opiekunem przeprowadzili w minionym tygodniu w szkole Olimpiad Wiedzy o Lechu Pozna. Lech Pozna zosta zarejestrowany 19 marca 1922 roku. Data ta mówi o oficjalnych narodzinach klubu. Klub jest najbardziej znany z osigni piki nonej. 

...
Czytaj wicej
 

21.12.2016r. Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla Zarzdu SKE i Koa Wolontariatu oraz wybitnych dziaaczy

  "Wigilijne spotkanie" odbyo si w trosce o zachowanie i kultywowanie tradycji zwizanych z okresem wit Boego Narodzenia. Organizator Danuta Karolak miaa na uwadze stworzenie rodzinnej i ciepej atmosfery przez zaproszenie Zarzdu SKE i Zarzdu Koa Wolontariatu oraz wybitnych dziaaczy w szkole. 

...
Czytaj wicej
 

15.12.2016r. Konkurs recytatorski "Mickiewiczowi potomni"

  W grudniu 2016r.  – jak co roku – odby si w Objezierzu Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mickiewiczowi – potomni”. By to ju XX konkurs, czyli czas na wspomnienia… Najpierw organizatorka tego konkursu – p. Elbieta Dembiska wraz z prezentacj cofna si a do 1996r. 

...
Czytaj wicej
 

14.12.2016r. Szkolny Konkurs Recytatorski „Radosne wita Boego Narodzenia”

  W tym dniu odby si Szkolny Konkurs Recytatorski „Radosne wita Boego Narodzenia”, którego organizatorami byy panie: p. Danuta Czechowska i p. Boena Stpie. Mottem konkursu stay si sowa P. Bosmansa:
„Cigle jeszcze istniej wród nas Anioy
Nie maj wprawdzie adnych skrzyde,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy s w potrzebie.”
...
Czytaj wicej
 

13.12.2016r. Obchody 35 rocznicy Stanu Wojennego

  W tym roku we wtorek, 13 grudnia 2016 roku, przypadaa 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Nasi koledzy i koleanki przygotowali cz artystyczn i przedstawili j podczas obchodów przy pomniku Wolnej i demokratycznej Polski. W swoim wystpieniu przypomnieli tamten pamitny niedzielny poranek kiedy to o godzinie 6.00 Polskie Radio nadao wystpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym Polacy dowiedzieli si o ukonstytuowaniu si Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Pastwa stanu wojennego na ternie caej Polski.
...
Czytaj wicej
 

12.12.2016r. Szkolny Konkurs „Najpikniejsze yczenia boonarodzeniowe”

  Nierozerwalnym elementem wit Boego Narodzenia - obok karpia i kartek witecznych - s yczenia. W zwizku z powyszym zosta zorganizowany konkurs dla tych, czyli uczniów klas I – III naszej szkoy, którzy mieli pomys na stworzenie oryginalnych ycze boonarodzeniowych. 

...
Czytaj wicej
 

09.12.2016r. Wycieczka do Berlina

  9 grudnia 2016 roku uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. „Mazurka Dbrowskiego” wybrali si na jednodniow wycieczk do stolicy Niemiec-Berlina. Organizatorem wycieczki bya pani Katarzyna Cieciura. 
...
Czytaj wicej
 

Strony: [1] [2] [3] [4] [»] [»»]


Do gry